Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Diacylglycerophosphoinositols [GP0601]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGP06010602 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:7 C47H77O13P 880.510183
LMGP06010603 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:8 C47H75O13P 878.494533
LMGP06010604 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/19:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-nonadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 39:4 C48H85O13P 900.572783
LMGP06010605 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/19:1(9Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 39:5 C48H83O13P 898.557133
LMGP06010606 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:4 C49H87O13P 914.588433
LMGP06010607 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:1(11Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:5 C49H85O13P 912.572783
LMGP06010608 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:6 C49H83O13P 910.557133
LMGP06010609 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:7 C49H81O13P 908.541483
LMGP06010610 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:9 C49H77O13P 904.510183
LMGP06010611 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/21:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-heneicosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 41:4 C50H89O13P 928.604083
LMGP06010612 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-docosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:4 C51H91O13P 942.619733
LMGP06010613 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:1(11Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z-docosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:5 C51H89O13P 940.604083
LMGP06010614 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:6 C51H87O13P 938.588433
LMGP06010615 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:8 C51H83O13P 934.557133
LMGP06010616 PI(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:10 C51H79O13P 930.525833
LMGP06010617 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/12:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 32:5 C41H69O13P 800.447583
LMGP06010618 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/13:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-tridecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 33:5 C42H71O13P 814.463233
LMGP06010619 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 34:5 C43H73O13P 828.478883
LMGP06010620 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:1(9Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 34:6 C43H71O13P 826.463233
LMGP06010621 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 35:5 C44H75O13P 842.494533
LMGP06010622 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/15:1(9Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 35:6 C44H73O13P 840.478883
LMGP06010623 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 36:5 C45H77O13P 856.510183
LMGP06010624 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 36:6 C45H75O13P 854.494533
LMGP06010625 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/17:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-heptadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 37:5 C46H79O13P 870.525833
LMGP06010626 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/17:1(9Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-heptadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 37:6 C46H77O13P 868.510183
LMGP06010627 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/17:2(9Z,12Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 37:7 C46H75O13P 866.494533
LMGP06010628 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-octadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:5 C47H81O13P 884.541483
LMGP06010629 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:7 C47H77O13P 880.510183
LMGP06010630 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:8 C47H75O13P 878.494533
LMGP06010631 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:8 C47H75O13P 878.494533
LMGP06010632 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:9 C47H73O13P 876.478883
LMGP06010633 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/19:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-nonadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 39:5 C48H83O13P 898.557133
LMGP06010634 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/19:1(9Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-nonadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 39:6 C48H81O13P 896.541483
LMGP06010635 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:5 C49H85O13P 912.572783
LMGP06010636 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:6 C49H83O13P 910.557133
LMGP06010637 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:7 C49H81O13P 908.541483
LMGP06010638 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:8 C49H79O13P 906.525833
LMGP06010639 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:9 C49H77O13P 904.510183
LMGP06010640 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) 1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 40:10 C49H75O13P 902.494533
LMGP06010641 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/21:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-heneicosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 41:5 C50H87O13P 926.588433
LMGP06010642 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-docosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:5 C51H89O13P 940.604083
LMGP06010643 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:1(11Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z-docosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:6 C51H87O13P 938.588433
LMGP06010644 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:7 C51H85O13P 936.572783
LMGP06010645 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 42:9 C51H81O13P 932.541483
LMGP06010646 PI(21:0/14:1(9Z)) 1-heneicosanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 35:1 C44H83O13P 850.557133
LMGP06010647 PI(21:0/15:0) 1-heneicosanoyl-2-pentadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 36:0 C45H87O13P 866.588433
LMGP06010648 PI(21:0/15:1(9Z)) 1-heneicosanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 36:1 C45H85O13P 864.572783
LMGP06010649 PI(21:0/16:0) 1-heneicosanoyl-2-hexadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 37:0 C46H89O13P 880.604083
LMGP06010650 PI(21:0/16:1(9Z)) 1-heneicosanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 37:1 C46H87O13P 878.588433
LMGP06010651 PI(21:0/17:0) 1-heneicosanoyl-2-heptadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) PI 38:0 C47H91O13P 894.619733