Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Betaine diradylglycerols [GL07]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGL07010009 DGTA(18:1/22:4(10Z,13Z,16Z,19Z)) 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z-docosatetraenoyl)-sn-glycero-3-O-2'-(hydroxymethyl)-(N,N,N-trimethyl)-beta-alanine DGTA 40:5 C50H87NO7 813.648254
LMGL07010012 DGCC(20:5/16:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-O-carboxy- (hydroxymethyl)-choline C46H79NO8 773.580569
LMGL07010013 DGCC(20:5/20:5) 1,2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-O-carboxy- (hydroxymethyl)-choline DGCC 40:10 C50H77NO8 819.564919
LMGL07010014 DGCC(20:5/16:1) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-O-carboxy- (hydroxymethyl)-choline C46H77NO8 771.564919
LMGL07010015 DGCC(22:6/20:5) 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-eicosahexaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentenoyl)-sn-glycero-3-O-carboxy- (hydroxymethyl)-choline C52H79NO8 845.580569
LMGL07010004 DGTS(16:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-hexadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-homoserine DGTS 34:3 C44H79NO7 733.585654
LMGL07010005 DGTS(16:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-homoserine DGTS 34:3 C44H79NO7 733.585654
LMGL07010006 DGTS(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-homoserine DGTS 36:4 C46H81NO7 759.601304
LMGL07010008 DGTA(14:0/14:0) 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-beta-alanine DGTA 28:0 C38H73NO7 655.538704
LMGL07010007 DGTS(16:0/16:0) 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-homoserine DGTS 32:0 C42H81NO7 711.601304
LMGL07010001 DGTS(16:0/18:2(9Z,12Z)) 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-O-[(N,N,N-trimethyl) homoserine]-glycerol DGTS 34:2 C44H81NO7 735.601304
LMGL07010002 DGTS(16:0/18:2(9Z,12Z)) 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-homoserine DGTS 34:2 C44H81NO7 735.601304
LMGL07010003 DGTS(14:0/14:0) 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-homoserine DGTS 28:0 C38H73NO7 655.538704
LMGL07010007 DGTS(16:0/16:0) 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-homoserine DGTS 32:0 C42H81NO7 711.601304
LMGL07010010 DGCC(16:0/16:0) 1,2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-O-carboxy-(hydroxymethyl)-choline DGCC 32:0 C42H81NO8 727.596219
LMGL07010011 DGCC(16:0/20:5) 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-O-carboxy-(hydroxymethyl)-choline DGCC 36:5 C46H79NO8 773.580569
LMGL07010016 DGTA(14:0(13Me)/14:0(13Me)) 1,2-di-(13-methyl-tetradecanoyl)-sn-glycero-3-O-(N,N,N-trimethyl)-beta-alanine DGTA 30:0 C40H77NO7 683.570004