Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Triacylglycerols [GL0301]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGL03010451 TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 54:7 C57H96O6 876.720690
LMGL03010452 TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 54:7 C57H96O6 876.720690
LMGL03010453 TG(17:0/18:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6] 1-heptadecanoyl-2-octadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 55:5 C58H102O6 894.767640
LMGL03010454 TG(17:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6] 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 54:8 C57H94O6 874.705040
LMGL03010455 TG(16:0/18:1(9Z)/21:0)[iso6] 1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol TG 55:1 C58H110O6 902.830240
LMGL03010456 TG(16:1(9Z)/18:0/21:0)[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol TG 55:1 C58H110O6 902.830240
LMGL03010457 TG(17:0/17:2(9Z,12Z)/21:0)[iso6] 1-heptadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol TG 55:2 C58H108O6 900.814590
LMGL03010458 TG(17:1(9Z)/17:1(9Z)/21:0)[iso3] 1,2-di-(9Z-heptadecenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol TG 55:2 C58H108O6 900.814590
LMGL03010459 TG(16:0/18:0/22:0)[iso6] 1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol TG 56:0 C59H114O6 918.861540
LMGL03010460 TG(16:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/22:0)[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol TG 55:3 C58H106O6 898.798940
LMGL03010461 TG(17:0/17:1(9Z)/22:0)[iso6] 1-heptadecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol TG 56:1 C59H112O6 916.845890
LMGL03010462 TG(16:0/17:2(9Z,12Z)/22:1(13Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol TG 55:3 C58H106O6 898.798940
LMGL03010463 TG(16:1(9Z)/17:1(9Z)/22:1(13Z))[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol TG 55:3 C58H106O6 898.798940
LMGL03010464 TG(17:0/17:0/22:1(13Z))[iso3] 1,2-diheptadecanoyl-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol TG 56:1 C59H112O6 916.845890
LMGL03010465 TG(16:0/17:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol TG 55:4 C58H104O6 896.783290
LMGL03010466 TG(16:1(9Z)/17:0/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-heptadecanoyl-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol TG 55:4 C58H104O6 896.783290
LMGL03010467 TG(16:0/17:0/22:2(13Z,16Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol TG 55:2 C58H108O6 900.814590
LMGL03010468 TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/22:2(13Z,16Z))[iso3] 1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol TG 54:4 C57H102O6 882.767640
LMGL03010469 TG(16:0/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 54:5 C57H100O6 880.751990
LMGL03010470 TG(16:0/16:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso3] 1,2-dihexadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 54:5 C57H100O6 880.751990
LMGL03010471 TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso3] 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol TG 54:8 C57H94O6 874.705040
LMGL03010472 TG(18:0/19:0/19:0)[iso3] 1-octadecanoyl-2,3-dinonadecanoyl-sn-glycerol TG 56:0 C59H114O6 918.861540
LMGL03010473 TG(18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/19:0)[iso6] 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol TG 55:4 C58H104O6 896.783290
LMGL03010474 TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/19:0)[iso3] 1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol TG 55:4 C58H104O6 896.783290
LMGL03010475 TG(17:1(9Z)/20:0/20:0)[iso3] 1-(9Z-heptadecenoyl)-2,3-dieicosanoyl-sn-glycerol TG 57:1 C60H114O6 930.861540
LMGL03010476 TG(17:2(9Z,12Z)/19:0/20:0)[iso6] 1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2-nonadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol TG 56:2 C59H110O6 914.830240
LMGL03010477 TG(18:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0)[iso6] 1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010478 TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:0)[iso6] 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010479 TG(16:1(9Z)/20:1(11Z)/20:1(11Z))[iso3] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2,3-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010480 TG(17:0/20:0/20:1(11Z))[iso6] 1-heptadecanoyl-2-eicosanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 57:1 C60H114O6 930.861540
LMGL03010481 TG(17:1(9Z)/19:0/20:1(11Z))[iso6] 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-nonadecanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 56:2 C59H110O6 914.830240
LMGL03010482 TG(17:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))[iso6] 1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990
LMGL03010483 TG(18:0/18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z))[iso6] 1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010484 TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/20:1(11Z))[iso3] 1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010485 TG(16:0/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010486 TG(16:1(9Z)/20:0/20:2(11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010487 TG(17:0/19:0/20:2(11Z,14Z))[iso6] 1-heptadecanoyl-2-nonadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 56:2 C59H110O6 914.830240
LMGL03010488 TG(17:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990
LMGL03010489 TG(17:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990
LMGL03010490 TG(18:0/18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6] 1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010491 TG(16:0/20:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-eicosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010492 TG(16:1(9Z)/19:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-nonadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 55:4 C58H104O6 896.783290
LMGL03010493 TG(17:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-heptadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990
LMGL03010494 TG(17:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990
LMGL03010495 TG(17:2(9Z,12Z)/18:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990
LMGL03010496 TG(18:0/18:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso3] 1,2-dioctadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 56:3 C59H108O6 912.814590
LMGL03010497 TG(16:0/19:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-hexadecanoyl-2-nonadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 55:4 C58H104O6 896.783290
LMGL03010498 TG(16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 54:8 C57H94O6 874.705040
LMGL03010499 TG(17:0/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-heptadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990
LMGL03010500 TG(17:1(9Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6] 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 55:6 C58H100O6 892.751990