Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGP12010100 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:5 C79H144O17P2 1426.987881
LMGP12010101 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:3 C81H152O17P2 1459.050481
LMGP12010102 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:7 C81H144O17P2 1450.987881
LMGP12010103 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:0/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:1 C79H152O17P2 1435.050481
LMGP12010104 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:0/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:1 C81H156O17P2 1463.081781
LMGP12010105 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:2 C81H154O17P2 1461.066131
LMGP12010106 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:3 C81H152O17P2 1459.050481
LMGP12010107 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:0/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:1 C83H160O17P2 1491.113081
LMGP12010108 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:5 C83H152O17P2 1483.050481
LMGP12010109 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:5 C79H144O17P2 1426.987881
LMGP12010110 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:5 C81H148O17P2 1455.019181
LMGP12010111 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:6 C81H146O17P2 1453.003531
LMGP12010112 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:7 C81H144O17P2 1450.987881
LMGP12010113 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:5 C83H152O17P2 1483.050481
LMGP12010114 CL(1'-[16:0/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:9 C83H144O17P2 1474.987881
LMGP12010115 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[16:0/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 66:2 C75H142O17P2 1376.972231
LMGP12010116 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[16:0/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 68:2 C77H146O17P2 1405.003531
LMGP12010117 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[16:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 68:3 C77H144O17P2 1402.987881
LMGP12010118 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[16:0/18:2(9Z,12Z)]) 1',3'-Bis-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 68:4 C77H142O17P2 1400.972231
LMGP12010119 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[16:0/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:2 C79H150O17P2 1433.034831
LMGP12010120 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:6 C79H142O17P2 1424.972231
LMGP12010121 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:0/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 68:2 C77H146O17P2 1405.003531
LMGP12010122 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:0/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:2 C79H150O17P2 1433.034831
LMGP12010123 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:3 C79H148O17P2 1431.019181
LMGP12010124 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:4 C79H146O17P2 1429.003531
LMGP12010125 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:0/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:2 C81H154O17P2 1461.066131
LMGP12010126 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:6 C81H146O17P2 1453.003531
LMGP12010127 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:1(9Z)/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 68:3 C77H144O17P2 1402.987881
LMGP12010128 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:1(9Z)/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:3 C79H148O17P2 1431.019181
LMGP12010129 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:1(9Z)/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:4 C79H146O17P2 1429.003531
LMGP12010130 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:5 C79H144O17P2 1426.987881
LMGP12010131 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:1(9Z)/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:3 C81H152O17P2 1459.050481
LMGP12010132 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:7 C81H144O17P2 1450.987881
LMGP12010133 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 68:4 C77H142O17P2 1400.972231
LMGP12010134 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:4 C79H146O17P2 1429.003531
LMGP12010135 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:5 C79H144O17P2 1426.987881
LMGP12010136 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:6 C79H142O17P2 1424.972231
LMGP12010137 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:4 C81H150O17P2 1457.034831
LMGP12010138 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:8 C81H142O17P2 1448.972231
LMGP12010139 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:0/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:2 C79H150O17P2 1433.034831
LMGP12010140 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:0/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:2 C81H154O17P2 1461.066131
LMGP12010141 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:3 C81H152O17P2 1459.050481
LMGP12010142 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:4 C81H150O17P2 1457.034831
LMGP12010143 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:0/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:2 C83H158O17P2 1489.097431
LMGP12010144 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:6 C83H150O17P2 1481.034831
LMGP12010145 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:6 C79H142O17P2 1424.972231
LMGP12010146 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:6 C81H146O17P2 1453.003531
LMGP12010147 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:7 C81H144O17P2 1450.987881
LMGP12010148 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:8 C81H142O17P2 1448.972231
LMGP12010149 CL(1'-[16:0/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0]) 1'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:6 C83H150O17P2 1481.034831