Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGP12011051 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[16:0/16:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:4 C81H150O17P2 1457.034831
LMGP12011052 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[16:0/18:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:4 C83H154O17P2 1485.066131
LMGP12011053 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[16:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:5 C83H152O17P2 1483.050481
LMGP12011054 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[16:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:6 C83H150O17P2 1481.034831
LMGP12011055 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[16:0/20:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:4 C85H158O17P2 1513.097431
LMGP12011056 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:8 C85H150O17P2 1505.034831
LMGP12011057 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:0/16:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:4 C83H154O17P2 1485.066131
LMGP12011058 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:0/18:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:4 C85H158O17P2 1513.097431
LMGP12011059 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:5 C85H156O17P2 1511.081781
LMGP12011060 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:6 C85H154O17P2 1509.066131
LMGP12011061 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:0/20:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:4 C87H162O17P2 1541.128731
LMGP12011062 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:8 C87H154O17P2 1533.066131
LMGP12011063 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/16:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:5 C83H152O17P2 1483.050481
LMGP12011064 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/18:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:5 C85H156O17P2 1511.081781
LMGP12011065 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/18:1(9Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:6 C85H154O17P2 1509.066131
LMGP12011066 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:7 C85H152O17P2 1507.050481
LMGP12011067 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/20:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:5 C87H160O17P2 1539.113081
LMGP12011068 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:9 C87H152O17P2 1531.050481
LMGP12011069 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/16:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:6 C83H150O17P2 1481.034831
LMGP12011070 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:6 C85H154O17P2 1509.066131
LMGP12011071 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:7 C85H152O17P2 1507.050481
LMGP12011072 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:8 C85H150O17P2 1505.034831
LMGP12011073 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:6 C87H158O17P2 1537.097431
LMGP12011074 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:10 C87H150O17P2 1529.034831
LMGP12011075 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:0/16:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:4 C85H158O17P2 1513.097431
LMGP12011076 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:0/18:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:4 C87H162O17P2 1541.128731
LMGP12011077 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:5 C87H160O17P2 1539.113081
LMGP12011078 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:6 C87H158O17P2 1537.097431
LMGP12011079 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:0/20:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 80:4 C89H166O17P2 1569.160031
LMGP12011080 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1',3'-Bis-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 80:8 C89H158O17P2 1561.097431
LMGP12011081 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 76:8 C85H150O17P2 1505.034831
LMGP12011082 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:8 C87H154O17P2 1533.066131
LMGP12011083 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:9 C87H152O17P2 1531.050481
LMGP12011084 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 78:10 C87H150O17P2 1529.034831
LMGP12011085 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 80:8 C89H158O17P2 1561.097431
LMGP12011086 CL(1'-[20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 80:12 C89H150O17P2 1553.034831
LMGP12011087 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[16:0/16:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 68:4 C77H142O17P2 1400.972231
LMGP12011088 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[16:0/18:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:4 C79H146O17P2 1429.003531
LMGP12011089 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[16:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:5 C79H144O17P2 1426.987881
LMGP12011090 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[16:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:6 C79H142O17P2 1424.972231
LMGP12011091 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[16:0/20:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:4 C81H150O17P2 1457.034831
LMGP12011092 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:8 C81H142O17P2 1448.972231
LMGP12011093 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:0/16:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:4 C79H146O17P2 1429.003531
LMGP12011094 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:0/18:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:4 C81H150O17P2 1457.034831
LMGP12011095 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:0/18:1(9Z)]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:5 C81H148O17P2 1455.019181
LMGP12011096 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:0/18:2(9Z,12Z)]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:6 C81H146O17P2 1453.003531
LMGP12011097 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:0/20:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:4 C83H154O17P2 1485.066131
LMGP12011098 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 74:8 C83H146O17P2 1477.003531
LMGP12011099 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:1(9Z)/16:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 70:5 C79H144O17P2 1426.987881
LMGP12011100 CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0],3'-[18:1(9Z)/18:0]) 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol CL 72:5 C81H148O17P2 1455.019181