Structure Database (LMSD)

Introduction | Overview of Interfaces | Browse Classification | Search (Keyword/Database ID) | Search (Structure) | Programmatic Access | Download

LMSD: Lipid classification search results

Glycerolipids [GL] (W) --> Glycosyldiradylglycerols [GL05]--> Glycosyldiacylglycerols [GL0501]
LM_IDCommon NameSystematic NameFormulaMass
LMGL05010001MGDG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))1,2 di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-
O-β-D-galactosyl-sn-glycerol
C45H74O10774.5282
LMGL05010002-1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-
eicosatetraenoyl)-3-O-α-D-glucuronyl-
sn-glycerol
C47H76O11816.5388
LMGL05010003-1,2-dioctadecanoyl-3-O-(6-deoxy-6-
amino-α-D-glucosyl)-sn-glycerol
C45H87NO9785.6381
LMGL05010004SQDG(16:0/16:0)1,2-dihexadecanoyl-3-(6'-sulfo-α-D-
quinovosyl)-sn-glycerol
C41H78O12S794.5214
LMGL05010005SQDG(16:0/14:0)1-hexadecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(6'-
sulfo-α-D-quinovosyl)-sn-glycerol
C40H76O12S780.5058
LMGL05010006SQDG(16:0/16:1(9Z))1-hexadecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-
(6'-sulfo-α-D-quinovosyl)-sn-glycerol
C41H76O12S792.5058
LMGL05010007SQDG(16:0/16:1(11Z))1-hexadecanoyl-2-(11Z-hexadecenoyl)-3-
(6'-sulfo-α-D-quinovosyl)-sn-glycerol
C41H76O12S792.5058
LMGL05010008SQDG(16:0/16:1(13Z))1-hexadecanoyl-2-(13Z-hexadecenoyl)-3-
(6'-sulfo-α-D-quinovosyl)-sn-glycerol
C41H76O12S792.5058
LMGL05010009SQDG(22:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(13Z))1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-docosapentaenoyl)-
2-(13Z-hexadecenoyl)-3-(6'-sulfo-α-D-
quinovosyl)-sn-glycerol
C45H76O12S840.5058
LMGL05010010DGDG(18:5(3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,
12Z,15Z))
1-(3Z,6Z,9Z,12Z,15Z-octadecapentaenoyl)
-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-
3-O-(6'-O-α-D-galactosyl-β-D-
galactosyl)-sn-glycerol
C51H78O15930.5341
LMGL05010011MGDG(18:5(3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,
12Z,15Z))
1-(3Z,6Z,9Z,12Z,15Z-octadecapentaenoyl)
-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-
3-O-β-D-galactosyl-sn-glycerol
C45H68O10768.4813
LMGL05010012MGDG(18:5(3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)/18:5(3Z,6Z,
9Z,12Z,15Z))
1,2-di-(3Z,6Z,9Z,12Z,15Z-
octadecapentaenoyl)-3-O-β-D-
galactosyl-sn-glycerol
C45H66O10766.4656
LMGL05010013MGDG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,
12Z,15Z))
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-
2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-O-β-
D-galactosyl-sn-glycerol
C47H74O10798.5282
LMGL05010014MGDG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,
15Z))
1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(6Z,
9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-O-β-
D-galactosyl-sn-glycerol
C45H72O10772.5126
LMGL05010015DGDG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)[15(R)OH-
18:2(9Z,12Z])
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(15R-[9Z,
12Z-octadecadienoyloxy]-9Z,12Z-
octadecadienoyl)-3-(α-D-galactosyl-1-6-
β-D-galactosyl)-sn-glycerol
C69H118O171218.8369
LMGL05010016MGDG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,
9Z,12Z,15Z))
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-
2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-
O-β-D-galactosyl-sn-glycerol
C47H72O10796.5126
LMGL05010017MGDG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:3(7Z,
10Z,13Z))
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-
2-(7Z,10Z,13Z-hexadecatrienoyl)-3-O-β-
D-galactosyl-sn-glycerol
C45H70O10770.4969
LMGL05010018MGDG(16:3(7Z,10Z,13Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,
14Z,17Z))
1-(7Z,10Z,13Z-hexadecatrienoyl)-2-(5Z,
8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-O-
β-D-galactosyl-sn-glycerol
C45H70O10770.4969
LMGL05010019MGDG(18:3(9Z,12Z,15Z)/16:3(7Z,10Z,13Z))1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,
10Z,13Z-hexadecatrienoyl)-3-O-β-D-
galactosyl-sn-glycerol
C43H70O10746.4969
LMGL05010020DGDG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,
12Z,15Z))
1,2-di-(6Z,9Z,12Z,15Z-
octadecatetraenoyl)-3-O-(α-D-
galactosyl-1-6-β-D-galactosyl)-sn-
glycerol
C51H80O15932.5497
LMGL05010021MGDG(18:1(9Z)/18:1(9Z))1,2 di-(9Z-octadecenoyl)-3-O-β-D-
galactosyl-sn-glycerol
C45H82O10782.5908
LMGL05010022MGDG(18:0(9Z)/18:2(9Z,12Z))1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-
octadecadienoyl)-3-O-β-D-galactosyl-
sn-glycerol
C45H82O10782.5908
LMGL05010023MGDG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-O-β-
D-galactosyl-sn-glycerol
C45H78O10778.5595
LMGL05010024MGDG(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,
15Z-octadecatrienoyl)-3-O-β-D-
galactosyl-sn-glycerol
C45H76O10776.5439
LMGL05010025MGDG(16:0/18:1(9Z))1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-3-O-
β-D-galactosyl-sn-glycerol
C43H80O10756.5752
LMGL05010026MGDG(16:0/18:2(9Z,12Z))1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-
octadecadienoyl)-3-O-β-D-galactosyl-
sn-glycerol
C43H78O10754.5595
LMGL05010027MGDG (16:3(7Z,10Z,13Z/12-oxo-PDA)1-(9S,13S-12-oxo-11,15Z-phytodienoyl)-
2-(7Z,10Z,13Z-hexadecatrienoyl)-3-O-
(β-D-galactosyl)-sn-glycerol
C43H68O11760.4762
LMGL05010028MfGL-II6'-O-(3''-phosphocholine-2''-amino-1''-
phospho-1'',3''-propanediol)-a-D-
glucopyranosyl-(1'->3)-1,2-
hexadecanoyl-glycerol
C49H98N2O17P21048.6341
LMGL05010029GlcADG(18:3((9Z,12Z,15Z)/16:0)1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-
hexadecanoyl-3-O-α-D-glucuronosyl-sn-
glycerol
C43H74O11766.5231
LMGL05010030PE-GlcNAc-DG(14:0/14:0)1,2 di-(tetradecanoyl)-3-O-(2-N-acetyl-
6-O-phosphoethanolaminyl)-β-D-
glucopyranosaminyl)-sn-glycerol
C41H79N2O13P838.5320
LMGL05010031α-GlcADAG(18:0(10Me)/16:0)1-(10R-methyl-octadecanoyl)-2-
hexadecanoyl-3-O-α-D-glucuronosyl-sn-
glycerol
C44H82O11786.5857
LMGL05010032α-GlcADAG(18:1/16:0)1-(9-octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-3-O-
α-D-glucuronosyl-sn-glycerol
C43H78O11770.5544
LMGL0501AA00MGDG1,2 diacyl-3-O-β-D-galactosyl-sn-
glycerol
--
LMGL0501AB00-1,2 diacyl-3-O-β-D-glucosyl-sn-
glycerol
--
LMGL0501AC00-1,2-diacyl-3-[3-(α-D-N-
acetylneuraminyl)-β-D-galactosyl]-sn-
glycerol
--
LMGL0501AD00DGDG1,2 diacyl-3-O-(α-D-galactosyl1-6)-β-
D-galactosyl-sn-glycerol
--
LMGL0501AE00-1,2-diacyl-3-O-(acyl1-6)-β-D-
galactosyl-sn-glycerol
--
LMGL0501AF00-1,2-diacyl-3-O-(6'-(β-D-glucosyl)-β-
D-glucosyl)-sn-glycerol
--
LMGL0501AG00-1,2-diacyl-3-(6-sulfo-α-D-quinovosyl)-
sn-glycerol
--
LMGL0501AH00-3-O-[6'-O-(1'',2''-diacyl-3''-phospho-
sn-glycerol)-α-D-glucopyranosyl]-1,2-
diacyl-sn-glycerol
--
LMGL0501AI00-1,2-diacyl-3-[6''-(sn-glycero-1-
phospho-)-α-D-kojibiosyl]-sn-glycerol
--
LMGL0501AJ00-1,2-diacyl-3-(6'-O-phosphocholine-α-D-
glucosyl)-sn-glycerol
--