LMPD Database

LMP000085

Record overview

LMPD IDLMP000085
Gene ID80908
SpeciesMus musculus(Mouse)
Gene NameABO blood group (transferase A, alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase, transferase B, alpha 1-3-galactosyltransferase)
Gene SymbolAbo
SynonymsNAGAT
Alternate nameshisto-blood group ABO system transferase; cis-AB transferase; histo-blood group A transferase; histo-blood group B transferase; fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase; fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase; glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase; glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase
Chromosome2
Map Location2 A3|2
EC Number2.4.1.40
OrthologsView orthologs and multiple alignments for Abo

Proteins

histo-blood group ABO system transferase isoform a
Refseq ID:NP_109643
Protein GI:224967118
UniProt ID:P38649
mRNA ID:NM_030718
Length:332
RefSeq Status:VALIDATED
MNLRGRPKCNFLHLGILPFAVFVLVFFGYLFLSFRSQNLGHPGAVTRNAYLQPRVLKPTRKDVLVLTPWLAPIIWEGTFNIDILNEQFRIRNTTIGLTVF
AIKKYVVFLKLFLETAEQHFMVGHKVIYYVFTDRPADVPQVILGAGRQLVVLTVRNYTRWQDVSMHRMEMISHFSERRFLREVDYLVCADADMKFSDHVG
VEILSTFFGTLHPGFYSSSREAFTYERRPQSQAYIPWDRGDFYYGGAFFGGSVLEVYHLTKACHEAMMEDKANGIEPVWHDESYLNKYLLYHKPTKVLSP
EYLWDQQLLGWPSIMKKLRYVAVPKDHQAIRN
 
histo-blood group ABO system transferase isoform b
Refseq ID:NP_001277373
Protein GI:594190889
UniProt ID:P38649
mRNA ID:NM_001290444
Length:287
RefSeq Status:VALIDATED
MNLRGRPKCNFLHLGILPFAVFVLVFFGYLFLSFRSQNLGHPGAVTRNAYLQPRVLKPTYVVFLKLFLETAEQHFMVGHKVIYYVFTDRPADVPQVILGA
GRQLVVLTVRNYTRWQDVSMHRMEMISHFSERRFLREVDYLVCADADMKFSDHVGVEILSTFFGTLHPGFYSSSREAFTYERRPQSQAYIPWDRGDFYYG
GAFFGGSVLEVYHLTKACHEAMMEDKANGIEPVWHDESYLNKYLLYHKPTKVLSPEYLWDQQLLGWPSIMKKLRYVAVPKDHQAIRN