Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main Class Sub Class Mass Formula
LMGP06010031 PI(12:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-dodecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) Glycerophosphoinositols [GP06] Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] 800.45 C41H69O13P
LMGP06010092 PI(14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) Glycerophosphoinositols [GP06] Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] 800.45 C41H69O13P
LMGP06010396 PI(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/14:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) Glycerophosphoinositols [GP06] Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] 800.45 C41H69O13P
LMGP06010617 PI(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/12:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-dodecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) Glycerophosphoinositols [GP06] Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] 800.45 C41H69O13P
Total of 4 Records

Download LMSD record summary for PI 32:5