Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main Class Sub Class Mass Formula
LMGP01012130 PC(14:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-tetradecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012131 PC(14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) 1-tetradecanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011407 PC(14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01010633 PC(16:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011305 PC(16:1(7Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) 1-(7Z-hexadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01010695 PC(16:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012139 PC(16:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012152 PC(18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-(11Z-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011604 PC(18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011625 PC(18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011626 PC(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011653 PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)) 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011683 PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:2(9Z,12Z)) 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012182 PC(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011712 PC(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z)) 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011903 PC(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z)) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012210 PC(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)) 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01011932 PC(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:0) 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012069 PC(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z)) 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012232 PC(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
LMGP01012234 PC(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:0) 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine Glycerophosphocholines [GP01] Diacylglycerophosphocholines [GP0101] 779.55 C44H78NO8P
Total of 21 Records

Download LMSD record summary for PC 36:5