Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main Class Sub Class Mass Formula
LMFA01060150 19-oxo-22Z-octacosenoic acid 19-oxo-22Z-octacosenoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Oxo fatty acids [FA0106] 436.39 C28H52O3
LMFA01060207 Ficulinic acid B 2-heptyl-12-oxo-13E-heneicosenoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Oxo fatty acids [FA0106] 436.39 C28H52O3
LMFA01080036 (5Z,9Z)-2R-Methoxy-24-methyl-hexacosadienoic acid (5Z,9Z)-2R-Methoxy-24-methyl-5,9-hexacosadienoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methoxy fatty acids [FA0108] 436.39 C28H52O3
LMFA01080035 (5Z,9Z)-2R-methoxy-25-methyl-hexacosadienoic acid (5Z,9Z)-2R-methoxy-25-methyl-5,9-hexacosadienoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methoxy fatty acids [FA0108] 436.39 C28H52O3
Total of 4 Records

Download LMSD record summary for FA 28:2;O